10 Contoh Alif Lam Qomariah dalam Al-Quran: Pahami Ciri-Ciri dan Cara Bacanya

Mar 8, 2021
Informasi Medis

Alif Lam Qomariah adalah salah satu jenis huruf hijaiyah yang memiliki ciri khas tertentu dalam Al-Quran. Dalam artikel ini, kita akan membahas 10 contoh bacaan Alif Lam Qomariah beserta ciri-ciri dan cara bacanya.

Apa Itu Alif Lam Qomariah?

Alif Lam Qomariah terdiri dari gabungan antara huruf Alif (ا) dan Lam (ل) yang memiliki ciri tertentu ketika menghadap beberapa huruf hijaiyah tertentu. Pembacaan Alif Lam Qomariah seringkali disertai dengan perubahan dalam ciri suara dan lambang harakatnya.

10 Contoh Alif Lam Qomariah dalam Al-Quran

Berikut adalah 10 contoh bacaan Alif Lam Qomariah yang sering ditemukan dalam Al-Quran:

 1. Al-An’am: Ayat 15
 2. Asy-Syams: Ayat 7
 3. Al-A’raf: Ayat 204
 4. Al-A’raf: Ayat 5
 5. Dhuha: Ayat 1
 6. Fajr: Ayat 1
 7. Al-Insyirah: Ayat 8
 8. Al-Ma’un: Ayat 4
 9. Al-Qadr: Ayat 1
 10. Ad-Duha: Ayat 11

Ciri-Ciri Alif Lam Qomariah

Berikut adalah beberapa ciri-ciri Alif Lam Qomariah yang perlu dipahami:

 • Ciri 1: Terdapat perubahan dalam suara
 • Ciri 2: Terdapat perubahan dalam harakat
 • Ciri 3: Hubungan dengan huruf-huruf tertentu

Cara Bacanya

Untuk memahami cara membaca Alif Lam Qomariah dengan benar, perhatikan hal-hal berikut:

 1. Langsung: Baca sesuai dengan lambangnya
 2. Titik Menempel: Ketika titik titik huruf bertemu, bacalah dengan mengambangkan
 3. Idgham: Pembacaan tanpa memutuskan antara huruf
 4. Izhar: Membaca dengan jelas tanpa bertemunya dua huruf

Penutup

Demikianlah pembahasan mengenai 10 contoh Alif Lam Qomariah dalam Al-Quran beserta ciri-ciri dan cara bacanya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman tentang huruf hijaiyah. Teruslah belajar dan berkembang dalam memahami Al-Quran.