10 Ciri-Ciri Orang Beriman Lengkap dengan Dalilnya

Jun 11, 2018
Informasi Medis

Ciri-Ciri Orang Beriman #1: Iman kepada Allah

Iman kepada Allah adalah salah satu ciri-ciri utama orang beriman. Keyakinan yang kuat terhadap keesaan Allah dan kenabian-Nya menjadi pondasi yang kokoh dalam kehidupan seorang mukmin.

Ciri-Ciri Orang Beriman #2: Teguh dalam Ibadah

Orang beriman akan teguh dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Mereka melaksanakan shalat lima waktu, puasa Ramadan, dan menjalankan haji jika mampu dengan penuh keikhlasan.

Ciri-Ciri Orang Beriman #3: Menjaga Amanah

Kesetiaan dan kejujuran dalam menjaga amanah menjadi salah satu ciri-ciri orang beriman. Mereka akan berusaha sebaik mungkin dalam menjaga amanah yang diberikan kepadanya.

Ciri-Ciri Orang Beriman #4: Menjauhi Maksiat

Orang beriman akan menjauhi segala bentuk maksiat dan larangan Allah. Mereka berusaha untuk selalu taat kepada perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Ciri-Ciri Orang Beriman #5: Membantu Sesama

Kehadiran orang beriman juga akan tercermin dalam sikap solidaritas dan gotong royong. Mereka senantiasa siap membantu sesama yang membutuhkan tanpa pamrih.

Ciri-Ciri Orang Beriman #6: Patuh kepada Orang Tua

Orang beriman akan senantiasa patuh dan menjaga hubungan yang baik dengan orang tua. Mereka menghormati dan memuliakan kedua orang tua sebagai wujud pengamalan ajaran agama.

Ciri-Ciri Orang Beriman #7: Menjaga Lisan

Menjaga lidah dari perkataan yang buruk dan fitnah menjadi ciri khas orang beriman yang memiliki taqwa tinggi. Mereka senantiasa berbicara dengan kata-kata yang baik dan membawa kebaikan.

Ciri-Ciri Orang Beriman #8: Banyak Berzikir dan Doa

Orang beriman senantiasa mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupan. Mereka rajin berzikir dan berdoa, memohon petunjuk dan ridha Allah dalam setiap perjalanan hidupnya.

Ciri-Ciri Orang Beriman #9: Menjauhi Kemusyrikan

Mengesakan Allah dan menjauhi segala bentuk kemusyrikan merupakan prinsip utama orang beriman. Mereka yakin bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah dan penyembahan selain kepada-Nya adalah dosa besar.

Ciri-Ciri Orang Beriman #10: Sabar dan Syukur

Orang beriman akan senantiasa bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian kehidupan. Mereka juga senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, baik dalam kesenangan maupun kesulitan.